Anabilim Dalları

Anabilim Dalları
ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI LİSANSÜSTÜ PROGRAM
Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Işık BAYRAKTAR Antrenörlük Eğitimi (YL) (Tezli)
Antrenörlük Eğitimi (DR)
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doç. Dr. Sibel NALBANT Beden Eğitimi ve Spor (YL) (Tezli)
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Alper Kürşat UYSAL Bilgisayar Mühendisliği (YL) (Tezli) (İngilizce) (Pasif)
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Atılgan ATILGAN Biyosistem Mühendisliği (YL) (Tezli)
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kamile DEMİR Eğitim Yönetimi (YL) (Tezli)
Eğitim Yönetimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (YL) (Tezli)
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ Endüstri Mühendisliği (YL) (Tezli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Serkan TAŞ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) (Tezli)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Doç. Dr. Özgür GÖLGE Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YL) (Tezli)
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Sinan UZUNLU Gıda Mühendisliği (YL) (Tezli) (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (YL) (Tezli) (İÖ)
Gıda Mühendisliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)
İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Harun UÇAK İktisat (YL) (Tezli)
İktisat (DR) 
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Ümit GÜMÜŞAY İnşaat Mühendisliği (YL) (Tezli)
İşletme Anabilim Dalı Prof. Dr. Süleyman UYAR İşletme (YL) (Tezli)
İşletme (DR)
Yönetim ve Organizasyon (YL) (Tezli) (Pasif)
Yönetim ve Organizasyon (YL) (Tezli) (İÖ) (Pasif)
İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi M. Özer DEMİR İşletme Mühendisliği (YL) (Tezli)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Kadir BİLEN Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (Tezli)
Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (Tezsiz)
Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Fen Bilgisi Eğitimi (DR)
Matematik Eğitimi (YL) (Tezli)
Matematik Eğitimi (YL) (Tezsiz)
Matematik Eğitimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (YL) (Tezli) (Pasif)
Nanobilim ve Nanomühendislik (YL) (Tezli)
Moleküler Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR Moleküler Tıp (YL) (Tezli)
Rekreasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ Rekreasyon (YL) (Tezli)
Rekreasyon (DR)
Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aslınur SIRCAN KÜÇÜKSAYAN Sağlık Fiziği (YL) (Tezli)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ Sağlık Kurumları Yöneticiliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Sağlık Turizmi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat ÖVEY Sağlık Turizmi (YL) (Tezli)
Sağlık Turizmi (DR)
Sinir Bilimleri Anabilim Dalı Prof. Dr. Burak YULUĞ Sinir Bilimleri (YL) (Tezli)
Temel Eğitim Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar BULUT Okul Öncesi Eğitimi (YL) (Tezli)
Okul Öncesi Eğitimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Seymur AĞAZADE Turizm İşletmeciliği (YL) (Tezli)
Turizm İşletmeciliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Turizm İşletmeciliği (DR)
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR Türkçe Eğitimi (YL) (Tezli)
Türkçe Eğitimi (DR)
Yabancılara Türkçe Öğretimi (YL) (Tezli)
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı  Prof. Dr. Oğuz YILDIRIM Uluslararası Ticaret (YL) (Tezli)
Uluslararası Ticaret (DR)