YEMEK BURSU BAŞVURULARI

YEMEK BURSU BAŞVURULARI

2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize yemek bursu verilecektir. Yemek Bursu başvuruları mesai saatleri içerisinde Enstitümüze şahsen yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2021

YEMEK BAŞVURUSU İLKELERİ

Uygulama ilkeleri

MADDE 7- (1) Ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma ve sosyal hizmet uygulamalarında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;

a) Ücretsiz yemek bursuna ve/veya  kısmi zamanlı çalışmak üzere; 

  • Yetim maaşı ve nafaka dışında, kendisi en az asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya en az bu düzeyde gelire sahip olan öğrenciler, 
  • Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kayıt yaptıran öğrenciler,
  • Tezsiz yüksek lisans öğrencileri,
  • Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler,
  • Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almış öğrenciler,
  • Kayıt dondurmuş veya normal öğrenim süresini aşmış öğrenciler, başvuramaz.

b) Yukarıda sayılan öğrencilerin dışında, ikinci öğretim öğrencileri ücretsiz yemek bursundan, daha önce kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışırken Üniversite ile arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş öğrenciler kısmi zamanlı çalışma imkanından faydalanamaz.

c)Bursun verilmesinde birimler arasında herhangi bölüm veya kontenjan farkı gözetilmez. Ancak Üniversiteye yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine sosyal ve ekonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öncelik tanınır.

d) Burs ve sosyal hizmet uygulamaları (Üniversite bursları vb. burslar hariç) bir eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

e) Başvuru formlarına yanlış beyanın tespit edilmesi durumunda burs kesilir veya kısmi zamanlı çalışma sözleşmesi feshedilir, gerekli durumlarda öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

f) Burs alan ve/veya kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan öğrencilerin imkânlardan yararlandığı süre içinde disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almaları durumunda bursları kesilir ve/veya kısmi çalışmalarına izin verilmez.

g) Başarılı öğrenciler ile tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık raporu ile belgelemek şartıyla en az %40 engeli bulunan öğrencilere öncelik tanınır.

h) Burs ve sosyal hizmet uygulamasından faydalanacak öğrenciler, her yıl başarı ve ekonomik durumları yeniden değerlendirilerek tespit edilir.

i) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü bünyesindeki öğrenciler ile deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü belgeleyen öğrenciler ücretsiz yemek bursundan doğrudan yararlanırlar. 

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 


 • 08 Ekim, 2021