Enstitü Kurulu

ENSTİTÜ KURULU

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Elif AKTAŞ

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin AYDIN SAVAŞ

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Işık BAYRAKTAR

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Sibel NALBANT

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Alper Kürşat UYSAL

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Atılgan ATILGAN

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kamile DEMİR

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serkan TAŞ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Özgür GÖLGE

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Sinan UZUNLU

İktisat Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Harun UÇAK

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Ümit GÜMÜŞAY

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Süleyman UYAR

İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi M. Özer DEMİR

Matematik ve Fen Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kadir BİLEN

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL

Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR

Rekreasyon Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ

Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aslınur SIRCAN KÜÇÜKSAYAN

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Sağlık Turizmi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat ÖVEY

Sinir Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Burak YULUĞ

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serdar BULUT

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Seymur AĞAZADE

Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Oğuz YILDIRIM