Komisyon Üyeleri

BİRİM KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

Adı Soyadı

Görevi

Ünvanı

Aslı GİRAY

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Emin ERGEN

Üye

Enstitü Sekreteri

Nazlı TÜRKER

Üye

Arş.Gör.

Aslıhan TURGUT

Üye

Arş.Gör.