Komisyon Üyeleri

BİRİM KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

Adı Soyadı

Görevi

Ünvanı

Seçkin AYDIN SAVAŞ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Emin ERGEN

Üye

Enstitü Sekreteri

Nazlı TÜRKER

Üye

Arş. Gör.

Aslıhan TURGUT

Üye

Arş. Gör.