Vizyon ve Misyon

VİZYON

Yenilikçi yaklaşımlarla, bilgiyi çağın gerekleri doğrultusunda kullanabilen, dinamik ve güçlü akademik kadrosuyla tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen, akademik çalışmaları destekleyen ve buna uygun zemin hazırlayan, yenilikçi, girişimci ve sürdürülebilir niteliklere önem veren insan gücü ve akademisyenler yetiştiren, ülkemizin rekabet gücünü arttıran, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, bilimsel ve etik değerlere sahip, güvenilir, saygın bir enstitü olmaktır.

MİSYON

Lisansüstü programların eğitim öğretim süreçlerini koordine etmek, hazırlanan bilimsel çalışmalarla özgün bilgi üretimini ve disiplinlerarası programları destekleyerek var olan bilgi ve metotların geliştirilmesini sağlamak, yenilikçi, akılcı ve üretken bir eğitim ve araştırma ortamı sağlamak, bilimsel düşünme yetisi kazanmış, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen etik değerleri özümsemiş, nitelikli araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmektir.