Anabilim Dalları

Anabilim Dalları
ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI LİSANSÜSTÜ PROGRAM
Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Işık BAYRAKTAR Antrenörlük Eğitimi (YL) (Tezli)
Antrenörlük Eğitimi (DR)
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doç. Dr. Sibel NALBANT Beden Eğitimi ve Spor (YL) (Tezli)
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Alper Kürşat UYSAL Bilgisayar Mühendisliği (YL) (Tezli) (İngilizce) (Pasif)
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Atılgan ATILGAN Biyosistem Mühendisliği (YL) (Tezli)
Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Münevver CAN YAŞAR Çocuk Gelişimi (YL)(Tezli)
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN Eğitim Yönetimi (YL) (Tezli)
Eğitim Yönetimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (YL) (Tezli)
Eğitim Programları ve Öğretim (YL) (Tezli)
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ Endüstri Mühendisliği (YL) (Tezli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Serkan TAŞ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) (Tezli)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Doç. Dr. Oğuz NEBİOĞLU Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YL) (Tezli)
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Sinan UZUNLU Gıda Mühendisliği (YL) (Tezli) (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (YL) (Tezli)
Gıda Mühendisliği (YL) (Tezli) (İÖ)
Gıda Mühendisliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Hemşirelik Anabilim Dalı Doç. Dr. Dijle AYAR Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (YL) (Tezli)
İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Harun UÇAK İktisat (YL) (Tezli)
İktisat (DR) 
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Ümit GÜMÜŞAY İnşaat Mühendisliği (YL) (Tezli)
İşletme Anabilim Dalı Prof. Dr. Süleyman UYAR İşletme (YL) (Tezli)
İşletme (YL) (İÖ) (Tezli)
İşletme (DR)
Yönetim ve Organizasyon (YL) (Tezli) (Pasif)
Yönetim ve Organizasyon (YL) (Tezli) (İÖ) (Pasif)
İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK BOLATAN İşletme Mühendisliği (YL) (Tezli)
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet KANOĞLU Makine Mühendisliği (YL) (Tezli)
Makine Mühendisliği (YL) (Tezli) (İNG)
Maliye Anabilim Dalı Prof. Dr. Güneş YILMAZ Maliye (YL) (Tezli)
Maliye (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Kadir BİLEN Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (Tezli)
Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (Tezsiz)
Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Fen Bilgisi Eğitimi (DR)
Matematik Eğitimi (YL) (Tezli)
Matematik Eğitimi (YL) (Tezsiz)
Matematik Eğitimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (YL) (Tezli) (Pasif)
Nanobilim ve Nanomühendislik (YL) (Tezli)
Moleküler Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi
Durkadın DEMİR EKŞİ
Moleküler Tıp (YL) (Tezli)
Rekreasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ Rekreasyon (YL) (Tezli)
Rekreasyon (DR)
Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aslınur SIRCAN KÜÇÜKSAYAN Sağlık Fiziği (YL) (Tezli)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret IŞIK Sağlık Kurumları Yöneticiliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Sağlık Turizmi Anabilim Dalı Doç. Dr. İshak Suat ÖVEY Sağlık Turizmi (YL) (Tezli)
Sağlık Turizmi (DR)
Sinir Bilimleri Anabilim Dalı Prof. Dr. Burak YULUĞ Sinir Bilimleri (YL) (Tezli)
Temel Eğitim Anabilim Dalı Doç. Dr. Emine BALCI Okul Öncesi Eğitimi (YL) (Tezli)
Okul Öncesi Eğitimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Sınıf Eğitimi (YL) (Tezli)
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ Turizm İşletmeciliği (YL) (Tezli)
Turizm İşletmeciliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Turizm İşletmeciliği (DR)
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR Türkçe Eğitimi (YL) (Tezli)
Türkçe Eğitimi (DR)
Yabancılara Türkçe Öğretimi (YL) (Tezli)
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı  Prof. Dr. Oğuz YILDIRIM Uluslararası Ticaret (YL) (Tezli)
Uluslararası Ticaret (DR)