Öğrenci Formları

*TÜM FORMLARIN BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

Tezsiz Yüksek Lisans Formları

FR.040 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu

FR.041 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanak Formu

FR.069 Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri için Mezuniyet Formu

 

Tezli Yüksek Lisans Formları

FR.044 İkinci Danışman Atama Formu (YL)

FR.054 Tez Adı Değişiklik Formu(YL)

FR.059 Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu (YL)

FR.063 Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Atama Formu (YL)

FR.064 Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanak Formu (YL)

FR.065 Tez Savunması Kişisel Değerlendirme Raporu (YL)

FR.307 Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri için Mezuniyet Formu (YL)

 

Doktora Formları

FR.034 İkinci Danışman Önerme ve Atama Formu (DR)

FR.035 Mezuniyet Formu (DR)

FR.036 Yeterlik Komitesi Atama Formu (DR)

FR.037 Yeterlik Sınavı Başvuru Formu (DR)

FR.038 Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu (DR)

FR.039 Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu (DR)

FR.053 Tez Adı Değişiklik Talep Formu (DR)

FR.056 Tez İzleme Komitesi Atama Formu (DR)

FR.057 Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu (DR)

FR.058 Tez İzleme Komitesi Raporu Hazırlama Kılavuzu (DR)

FR.060 Tez Önerisi Değerlendirme Formu (DR)

FR.065 Lisansüstü Tez Savunması Kişisel Değerlendirme Raporu (DR)

FR.066 Tez Savunma Değerlendirme Sınav Tutanağı (DR)

FR.320 Tez Konusu Öneri Formu (DR)

FR.335 Tez Savunma Jüri Atama Formu (DR)

 

Ortak Lisansüstü Formları

FR.032 Lisansüstü Danışman Değişiklik Formu

FR.033 Lisansüstü Ders Saydırma Talep Formu

FR.042 Lisansüstü Etik Beyan Formu

FR.046 Lisansüstü Kayıt Dondurma Talep Formu

FR.047 Lisansüstü Kayıt Sildirme Talep Formu

FR.048 Lisansüstü Mazeret Ders Kayıt Formu

FR.050 Özel Öğrenci Başvuru Formu

FR.051 Seminer Değerlendirme Tutanak Formu

FR.055 Tez CD Hazırlama Kılavuz Formu

FR.061 Başarısız Olunan Dersin Yerine Farklı Bir Ders Alma ile İlgili Dilekçe

FR.062 Tez Proje Yazım Kontrol Formu

FR.067 Tez Yayın Hakkı Formu

FR.070 Yatay Geçiş Kesin Kayıt Formu