Öğrenci Formları

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Formları

1- Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Formu

2- Özel Öğrenci Başvuru Formu

3- Kayıt Dondurma İstem Formu

4- Ders Saydırma Formu

5- Mazeret Ders Kayıt Formu

6- Kayıt Sildirme İstem Formu

7- Danışman Atama Formu

8- Danışman Değişikliği Formu

9- Dönem Projesi Öneri Formu

10- Tezsiz Yüksek-Lisans Dönem Projesi Tutanağı

11- Tez Proje Yazım Kontrol Formu

12- Tez Proje CDsi Hazırlama Kılavuzu

13- Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Mezuniyet Formu

 

Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Formları

1- Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Formu

2- Özel Öğrenci Başvuru Formu

3- Kayıt Dondurma İstem Formu

4- Ders Saydırma Formu

5- Mazeret Ders Kayıt Formu

6- Kayıt Sildirme İstem Formu

7- Danışman Atama Formu

8- Danışman Değişikliği Formu

9- İkinci Danışman Atama Formu

10- Tez Konusu Öneri Formu

11- Tez Adı Değişikliği Formu

12- Yüksek Lisans Tez Savunması Juri Atama Formu

13- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı

14- Yüksek Lisans Tez Değerlendirme Kişisel Raporu

15- Seminer Değerlendirme Tutanağı

16- Etik Beyan Formu

17- Tez Yayın Hakkı Formu

18- Tez Yazım Kontrol Formu

19- Tez CDsi Hazirlama Kılavuzu

20-Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Mezuniyet Formu

 

Doktora Programı Öğrenci Formları

1- Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Formu

2- Danışman Atama Formu

3- Danışman Değişikliği Formu

4- İkinci Danışman Önerme ve Atama Formu

5- Ders Saydırma Formu

6- Özel Öğrenci Başvuru Formu

7- Mazeret Ders Kayıt Formu

8- Kayıt Sildirme İstem Formu

9- Seminer Değerlendirme Tutanağı

10- Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu

11- Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu 

12- Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

13- Doktora Yeterlik Sınavi Değerlendirme Formu

14- Tez İzleme Komitesi Atama Formu

15- Tez Konusu Öneri Formu

16-Tez Adı Değişikliği Talep Formu

17- Tez Önerisi Değerlendirme Formu

18- Tez İzleme Komitesi Raporu Hazırlama Kılavuzu

19- Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu

20- Tez Savunmasi Juri Atama Formu

21- Tez Savunması Kişisel Değerlendirme Raporu

22- Tez Savunması Sınav Tutanağı

23- Etik Beyan Formu

24- Tez Yazım Kontrol Formu

25- Tez Yayın Hakkı Formu

26- Tez CDsi Hazırlama Kılavuzu

27- Doktora Öğrencileri İçin Mezuniyet Formu