Bölüm Başkanlığı

ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Oğuz YILDIRIM Tel: 0 242 510 6060/2041 e-posta: oguz.yildirim@alanya.edu.tr
Anabilim Dalı Başkan Yrd.