Öğrenci Formları

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Formaları

1- Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Formu

2- Özel Öğrenci  Başvuru Formu

3- Kayıt Dondurma İstem Formu

4- Ders Saydırma Formu

5- Mazeret Ders Kayit Formu

6- Kayıt Sildirme İstem Formu

7- Danışman Atama Formu

8- Danışman Değişikliği Formu

9- Dönem Projesi Öneri Formu

10- Tezsiz Yüksek-Lisans Dönem Projesi Tutanağı

12- Tez Proje Yazım Kontrol Formu

13- Tez Proje CDsi Hazırlama Kılavuzu

14- Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Mezuniyet Formu

 

Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Formaları

1- Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Formu

2- Özel Öğrenci Başvuru Formu

3- Kayıt Dondurma İstem Formu

4- Ders Saydırma Formu

5- Mazeret Ders Kayıt Formu

6- Kayıt Sildirme İstem Formu

7- Danışman Atama Formu

8- Danışman Değişikliği Formu

9- İkinci Danışman Atama Formu

10- Tez Konusu Öneri Formu

11- Tez Adı Değişikliği Formu

12- Yüksek Lisans Tez Savunması Juri Atama Formu

13- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı

14- Yüksek Lisans Tez Değerlendirme Kişisel Raporu

15- Seminer  Değerlendirme  Tutanağı

16- Etik Beyan Formu

17- Tez Yayın Hakkı Formu

18- Tez Yazım Kontrol Formu

19- Tez CDsi Hazirlama Kılavuzu

20-Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Mezuniyet Formu

 

Doktora Programı Öğrenci Formaları

1- Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Formu

2- Danışman Atama Formu

3- Danışman Değişikliği Formu

4- İkinci Danışman Önerme ve Atama Formu

5- Ders Saydırma Formu

6- Özel Öğrenci Başvuru Formu

7- Mazeret Ders Kayıt Formu

8- Kayıt Sildirme İstem Formu

9- Seminer Değerlendirme Tutanağı

11- Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu

12- Doktora Yeterlik Sınavi Değerlendirme Formu

13- Tez İzleme Komitesi Atama Formu

14- Tez Konusu Öneri Formu

15-Tez Adı Değişikliği Talep Formu

16- Tez Önerisi Değerlendirme Formu

17- Tez İzleme Komitesi Raporu Hazırlama Kılavuzu

18- Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu

19- Tez Savunmasi Juri Atama Formu

20- Tez Savunması Kişisel Değerlendirme Raporu

22- Tez Savunması Sınav Tutanağı

23- Etik Beyan Formu

24- Tez Yazım Kontrol Formu

25- Tez Yayın Hakkı Formu

26- Tez CDsi Hazırlama Kılavuzu

27- Doktora Öğrencileri İçin Mezuniyet Formu

Eski Site